Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42061
Назва: Classification of stakeholders (users) of accounting information for the enterprise cybersecurity purposes
Інші назви: Класифікація стейкхолдерів (користувачів) облікової інформації для цілей кіберзахисту підприємства
Автори: Muravskyi, Volodymyr
Muravskyi, Vasyl
Shevchuk, Oleh
Муравський, Володимир
Муравський, Василь
Шевчук, Олег
Ключові слова: accounting
stakeholders
cybersecurity
accounting information
classification of information users
cyberrisks
облік
стейкхолдери
кібербезпека
облікова інформація
класифікація користувачів інформації
кіберризики
Дата публікації: 2021
Видавництво: ЗУНУ
Бібліографічний опис: Muravskyi, V. Classification of stakeholders (users) of accounting information for the enterprise cybersecurity purposes [Текст] / Volodymyr Muravskyi, Vasyl Muravskyi, Oleh Shevchuk // Вісник економіки. – 2021. – Вип. 1. – С. 83-96.
Короткий огляд (реферат): Introduction. The intensification of cyberrisks due to global hybrid conflicts, the COVID-19 pandemic, and economic imbalances threatens the accounting system as the main generator of economic information, which requires the organization of an effective system of enterprises cybersecurity. It is necessary to understand cyberthreats impact on the functioning of different types of stakeholders for development of the effective cybersecurity. Purpose. The main purpose is to research and improve the classification of accounting information users for the enterprises cybersecurity and minimize the variable cyberrisks that threaten different groups of stakeholders. Methods. General scientific empirical, logical and historical methods of cognition of reality in the process of researching the relevance of variable cyberthreats for different types of stakeholders were used. The research is based on general methods of studying economic processes, facts and phenomena from the standpoint of accounting and enterprises cybersecurity. The information base of the research is historical documents on the classification of stakeholders, scientific works of domestic and foreign scientists about dividing users of accounting information into types, and so on. Results. It is proved that the classical scientific views on the classification of accounting information users are ineffective for the purposes of enterprises cyberprotection, as they do not take into account the activation of relevant for the digital economy of variable cyberthreats. It is proposed to classify accounting information users by the following criteria: the ability to manage the activities of the business entity, the right of access, the likelihood of cyberthreats, the ability to dispose of the access right, access to accounting objects, functional law, information processing, economic activity, age, organizational and legal form, type of communication channels used, frequency of information acts. Discussion. The use of the proposed stakeholders’ classification helps to identify cyberrisks; prevent, avoid and minimize cyberthreats consequences, relevant to each type of accounting information users, which requires further research about enterprises cybersecurity. Вступ. Активізація кіберризиків унаслідок глобальних гібридних конфліктів, пандемії COVID-19, економічних дисбалансів загрожує системі бухгалтерського обліку як основному генератору економічної інформації, що потребує організації ефективної системи кіберзахисту підприємств. Для вироблення дієвих заходів мінімізації кіберзагроз необхідне розуміння їхнього впливу на функціонування стейкхолдерів у розрізі різних видів. Мета статті полягає у дослідженні та удосконаленні класифікації користувачів облікової інформації для цілей забезпечення кіберзахисту підприємств та мінімізації варіативних кіберризиків, що загрожують різним групам стейкхолдерів. Методи. У процесі дослідження актуальності варіативних кіберзагроз для різних видів стейкхолдерів використані загальнонаукові емпіричні, логічні та історичні методичні прийоми пізнання дійсності. Дослідження базуються на основі загальних методів вивчення економічних процесів, фактів та явищ з позиції бухгалтерського обліку та кібербезпеки підприємств. Інформаційною базою дослідження стали історичні документи щодо класифікації стейкхолдерів, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених у частині поділу користувачів облікової інформації на види тощо. Результати. Доведено, що класичні наукові погляди на класифікацію користувачів облікової інформації є недієвими для цілей забезпечення кіберзахисту підприємств, оскільки не враховують активізацію актуальних для цифрової економіки варіативних кіберзагроз. Запропоновано класифікувати користувачів облікової інформації за критеріями: можливості управляти діяльністю господарюючого суб’єкта, правом доступу, імовірності появи кіберзагроз, можливості розпоряджатися правом доступу, доступу до облікових об’єктів, функціонального права, порядку обробки інформації, виду економічної діяльності, віку фізичних осіб, організаційно-правової форми юридичних осіб, виду застосовуваних комунікаційних каналів, частоти інформаційних актів. Перспективи. Використання запропонованої класифікації стейкхолдерів сприяє виявленню кіберризиків; попередженню, уникненню та мінімізації наслідків кіберзагроз, актуальних окремо для кожного виду користувачів облікової інформації, що потребує подальших наукових досліджень у частині забезпечення кібербезпеки підприємств.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42061
Розташовується у зібраннях:Вісник Економіки 2021 рік Випуск 1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Муравський.pdf1.16 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.