Журнал європейської економіки Том 20 (№1) Березень 2021 Головна сторінка зібрання Перегляд статистики

Перегляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 16 з 16
Дата випускуНазваАвтор(и)
2021Статистичні методи прогнозування розвитку демографічних показників України: контекст застосуванняЛучко, Михайло; Шестерняк, Марія
2021Системний підхід до визначення рівня безпеки сталого розвитку авіаційного транспорту: індикатори, рівень, загрозиБугайко, Дмитро; Харазішвілі, Юрій; Ляшенко, В’ячеслав; Квілінський, Олексій
2021Кластерна модель організації логістичної діяльності в регіоні (на прикладі економічного району "Поділля")Трушкіна, Наталія; Джвігол, Хенрик; Квілінський, Олексій
2021Порівняльні переваги міжнародної торгівлі: двосторонні перспективи Португалія - Латвія, Португалія - Польща та Португалія - УкраїнаБотельйо, Хосе Мануель М.; Міетуле, Івета; Гушко, Сергій; Кулішов, Володимир; Максимова, Ірина
2021Розуміння асиметрій ЄВЕС та їх економічно-політичні наслідкиКасагранде, Сара
2021Вплив COVID-19 на економіку Бангладеш: чи ризикована бангладешська економіка після COVID-19?Хоссейн, Шаріф
2021Урядові заходи та економічна діяльність під час спалаху COVID-19: деякі попередні короткострокові докази з ЄвропиДжіамманко, Марія Даніела; Джітто, Лара
2021Історіософські аспекти грошової глобалізаціїШаров, Олександр
2021Statistical methods for forecasting the development of demographic indicators in Ukraine: application contextLuchko, Mykhailo; Shesterniak, Mariia
2021Systemic approach to determining the safety of sustainable development of air transport: indicators, level, threatsBugayko, Dmytro; Kharazishvili, Yuri; Liashenko, Viachelsav; Kwilinski, Aleksy
2021Cluster model of organizing logistics in the region (on the example of the economic district «Podillya»)Trushkina, Nataliia; Dzwigol, Henryk; Kwilinski, Aleksy
2021Comparative advantages of international trade: the bilateral opportunities Portugal – Latvia, Portugal – Poland and Portugal – UkraineBotelho, José Manuel M.; Mietule, Iveta; Hushko, Serhii; Kulishov, Volodymyr
2021Understanding emu asymmetries and their economic and political implicationsCasagrande, Sara
2021Impacts of COVID-19 on Bangladesh economy: is the post COVID-19 Bangladesh economy risky?Hossain, Sharif
2021Government measures and economic activity during the COVID-19 outbreak: some preliminary short-term evidence from EuropeGiammanco, Maria Daniela; Gitto, Lara
2021Historiosophical aspects of the monetary globalizationSharov, Oleksandr
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 16 з 16