Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42437
Назва: Особливості забезпечення соціального захисту в умовах децентралізації бюджетних повноважень
Інші назви: Features of social protection under conditions of decentralization of budgetary powers
Автори: Іванова, Анна
Ivanova, Anna
Ключові слова: соціальний захист
державний бюджет,
місцевий бюджет
соціальні послуги
бюджетні повноваження
social protection
state budget
local budget
social services
budgetary powers
Дата публікації: 2021
Видавництво: ЗУНУ
Бібліографічний опис: Іванова, А. Особливості забезпечення соціального захисту в умовах децентралізації бюджетних повноважень [Текст] / Анна Іванова // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1. – С. 38-47.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Одним із індикаторів розвитку суспільства є діюча система соціального захисту, його ефективна організація забезпечує стабільний розвиток суспільства. В умовах проведення децентралізації бюджетних повноважень місцеві органи влади стають гарантами забезпечення соціального захисту та безпосередніми надавачами суспільних послуг, основним завданням яких є забезпечення громадян належним рівнем соціального захисту, що здійснюється відповідно до встановлених в державі стандартів. Мета – дослідити систему забезпечення соціального захисту населення в умовах проведення бюджетної децентралізації та обґрунтувати пропозиції щодо її покращення в частині підвищення ефективності надання соціальних послуг. Результати. Розглянуто централізовану та децентралізовану моделі здійснення соціального захисту в Україні. Систематизовано повноваження центральних та місцевих органів влади у здійсненні соціального захисту та наданні соціальних послуг. Проаналізовано динаміку здійснення видатків на забезпечення соціального захисту із державного бюджету, місцевих бюджетів та державних позабюджетних фондів. Наведено дані щодо зміни розподілу видатків між державним та місцевими бюджетами. Висновки. Визначено основні напрями фінансування системи соціального захисту. Наголошено на перевагах децентралізованої моделі надання суспільних послуг. В контексті підвищення ефективності здійснення соціального захисту та якості надання соціальних послуг запропоновано зменшення ієрархічної мережі бюджетних установ у сфері надання соціальних послуг, здійснення моніторингу та аналізу кількості соціально вразливих верств суспільства та надання соціальних послуг на конкурентній основі. Реалізація запропонованих заходів дасть змогу покращити систему соціального захисту та раціональніше використовувати публічні кошти. Introduction. One of the indicators of society's development is the current system of social protection, its effective organization ensures the stable development of society. In the context of decentralization of budgetary powers, local authorities become guarantors of social protection and direct providers of public services, whose main task is to provide citizens with an adequate level of social protection, which is carried out in accordance with state standards. The purpose of the article is to research of the social protection of the population in the conditions of budget decentralization and substantiation of proposals for its improvement in terms of improving the efficiency of social services. Results. The centralized and decentralized models of social protection in Ukraine were considered. The powers of central and local authorities in the implementation of social protection and the provision of social services were systematized. The dynamics of expenditures on social protection from the state budget, local budgets and state extra-budgetary funds was analyzed. Data on changes in the distribution of expenditures between state and local budgets were presented. Conclusions. The main directions of financing the social protection system were indicated. The advantages of the decentralized model of public services over the centralized one were emphasized. In the context of improving the effectiveness of social protection and the quality of social services, it is proposed to reduce the hierarchical network of budgetary institutions in the field of social services, monitoring and analyzing the number of socially vulnerable groups and providing social services on a competitive basis. The implementation of the proposed measures will improve the social protection system and will allow more rational use of public funds.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42437
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів Випуск 1 2021 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ІВАНОВА.PDF455.6 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.