Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42450
Назва: Пріоритети податкової політики держави в Україні
Інші назви: The priorities of state tax policy in Ukraine
Автори: Швабій, Костянтин
Shvabii, Kostyantyn
Ключові слова: податки
податкова система
структура податкової системи
структурні деформації
податкова політика держави
taxes
tax system
structure of tax system
structure deformation
state tax policy
Дата публікації: 2021
Видавництво: ЗУНУ
Бібліографічний опис: Швабій, К. Пріоритети податкової політики держави в Україні [Текст] / Костянтин Швабій // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1. – С. 149-162.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Успішні державні рішення у бюджетній і податковій сферах здатні забезпечити соціально-економічний розвиток держави. В Україні за роки незалежності проведено чимало реформ у податковій сфері, але відсутнє стійке соціально-економічне зростання. З огляду на це, актуальним є з’ясування напрямів трансформації податкової політики держави. Мета – визначити напрямки трансформації податкової політики держави в Україні на середньострокову перспективу на основі аналізу існуючих структурних диспропорцій вітчизняної економіки та її системи оподаткування. Результати. Суть поданих тут пропозицій полягає у трансформації податкової політики держави, спрямованої на формування в Україні такої системи оподаткування, яка сприятиме довгостроковому, збалансованому, інклюзивному економічному зростанню і, водночас, забезпечуватиме достатній рівень доходів держави для виконання нею своїх функцій. Для цього, на нашу думку, в середньостроковій перспективі слід здійснити загальний перерозподіл податкового навантаження шляхом застосування усього переліку податків та їх складових елементів (платники, об‘єкти, база, пільги, ставки тощо), що має усунути диспропорції податкової системи України і сприятиме структурній модернізації вітчизняної економіки у довгостроковому періоді та зростанню рівня добровільності сплати податків. Зазначені пропозиції стосуються змін структури податкової системи та елементів податків і не стосуються відповідних змін в системі їх адміністрування, оскільки це – предмет окремої дискусії. Висновки. Враховуючи існуючі структурні диспропорції податкової системи України, які призводять до регресивного розподілу податкового навантаження за рівнем доходів, один із першочергових заходів податкової політики держави полягає у зменшенні нормативної ставки ПДВ з 20% до 15%. Це дасть змогу підтримати купівельну спроможність вітчизняних домогосподарств. Основний позитивний ефект від цього полягає у створенні таких умов діяльності платників податків, за яких подальша діяльність на схемах формування фіктивного податкового кредиту стає економічно невигідною. Introduction. Successful government decisions in the budget and tax areas able to provide socio-economic development of the country. Ukraine has undergone many tax reforms since independence, but there is no sustainable socio-economic growth. In view of this, it is important to clarify the directions of transformation of the state tax policy. The purpose of the article is to determine the directions of transformation of the tax policy of the state in Ukraine in the medium term based on the analysis of the existing structural disparities of the domestic economy and its taxation system. Results. The research sets out the areas of state tax policy transformation for medium-term perspective. The proposals presented here are to transform the state tax policy aimed at forming a tax system in Ukraine that will promote long-term, balanced, inclusive economic growth and, at the same time, provide a sufficient level of state revenues to perform its functions. To do this, in our opinion, in the medium term there should be a general redistribution of the tax burden by applying the entire list of taxes and their constituent elements (taxpayers, objects of taxation, tax base, benefits, tax rates, etc.), which should lead to the elimination of disparities in the tax system of Ukraine, and will contribute to structural modernization of the domestic economy in the long run and increase the level of voluntary tax payments. These proposals mainly concern changes in the structure of the tax system and elements of taxes, and do not concern the corresponding changes in the system of their administration, as this is the subject of a separate discussion. Conclusions. Given the existing structural disparities in the tax system of Ukraine, which lead to a regressive distribution of the tax burden by income level, one of the priority measures of state tax policy is to reduce the regulatory VAT rate from 20% to 15%. This will support the purchasing power of domestic households. The main positive side effect of this is to create such conditions for taxpayers, under which further activities on the schemes of formation of fictitious tax credit becomes economically unprofitable.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42450
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів Випуск 1 2021 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ШВАБІЙ.PDF546.75 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.