Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42509
Назва: Прагматизм митного регулювання споживчого ринку України
Інші назви: Pragmatism of customs regulation of the consumer market in Ukraine
Автори: Гуцул, Інна
Крисовата, Катерина
Hutsul, Inna
Krysovata, Kateryna
Ключові слова: фіскальна політика
митне регулювання
споживчий ринок
зовнішньоекономічна діяльність
митні платежі
fiscal policy
customs regulation
consumer market
foreign economic activity
customs payments
Дата публікації: 2021
Видавництво: ЗУНУ
Бібліографічний опис: Гуцул, І. Прагматизм митного регулювання споживчого ринку України [Текст] / Інна Гуцул, Катерина Крисовата // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1. – С. 237-248.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Митне регулювання споживчого ринку є одним із основних загальновизнаних засобів реалізації державної економічної політики, інструментом виконання внутрішніх завдань. Основна робота для вдосконалення митного регулювання споживчого ринку має бути спрямована на підвищення конкурентоспроможності продукції українського виробника, сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку національного господарства, а також розвиток новітніх прогресивних і гармонізованих із європейською практикою систем стандартизації та сертифікації продукції. Мета – ідентифікувати прагматичні аспекти митно-тарифного регулювання споживчого ринку, систематизувати вектори підвищення ефективності державного регулювання споживчого ринку України. Методи. У дослідженні використано методи діалектичного аналізу та синтезу, а також логічного узагальнення, порівняння і формалізації. Результати. Досліджено сутність та соціальну роль споживчого ринку. Наголошено на необхідності державного регулювання споживчого ринку з використанням митного інструментарію. Встановлено, що розвиток споживчого ринку визначається зміною макроекономічних індикаторів, серед яких одним із ключових є роздрібний товарооборот. Проведено моніторинг частки витрат населення на придбання товарів і послуг у сумі загальних витрат (доходів). Виявлено, що основним елементом митно-тарифного регулювання споживчого ринку України є митний тариф. За підсумками дослідження теоретико-практичних засад митного регулювання споживчого ринку України було систематизовано заходи, які покращать ефективність його реалізації, сталий та прогресивний розвиток. Перспективи. У подальших наукових дослідженнях буде приділено увагу імплементації інноваційних підходів міжнародного митного регулювання, зокрема країн Європейського Союзу, в національну практику з метою підвищення ефективності функціонування споживчого ринку. Introduction. The customs regulation of the consumer market is one of the main universally recognized means of implementing state economic policy, a tool for fulfilling internal tasks. The main work in improving customs regulation of the consumer market should be aimed at increasing the competitiveness of domestic producers, promoting domestic and foreign investment for the national economy, as well as the development of new progressive and harmonized with European practice systems of product standardization and certification. The purpose of the article is to identify pragmatic aspects of customs and tariff regulation of the consumer market, systematization of vectors to increase the efficiency of state regulation of the consumer market of Ukraine. Methods. Methods of dialectical analysis and synthesis, as well as methods of logical generalization, comparison and formalization are used in the research. Results. The essence and social role of the consumer market are studied. Emphasis is placed on the need for state regulation of the consumer market using customs tools. It is established that the development of the consumer market is determined by changes in macroeconomic indicators, among which one of the key is retail trade. The share of the population's expenditures on the purchase of goods and services in the amount of total expenditures (revenues) was monitored. It is revealed that the main element of customs and tariff regulation of the consumer market of Ukraine is the customs tariff. Based on the results of the study of theoretical and practical principles of customs regulation of consumer Ukraine, measures were systematized that will improve the efficiency of its implementation, sustainable and progressive development. Prospects. Further research will focus on the implementation of innovative approaches to international customs regulation, in particular in the European Union, in national practice in order to improve the efficiency of the consumer market.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42509
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів Випуск 1 2021 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ГУЦУЛ.PDF470.97 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.