Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/4331
Назва: Первісне суспільство - першопроходець у формуванні джерел, умов, чинників задоволення людської нужденності
Інші назви: Primitive society - a founder in the formation of sources, conditions, factors of satisfaction human needs
Автори: Буян, Іван
Buyan, Ivan
Дата публікації: 2015
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Буян, І. Первісне суспільство - першопроходець у формуванні джерел, умов, чинників задоволення людської нужденності [Текст] / Іван Буян // Психологія і суспільство. - 2015. - № 4. - C. 53-65.
Короткий огляд (реферат): Проблеми біологічних, духовних, соціальних нужд людини, чинників та умов їх задоволення “знаходяться” у системах неорганічної природи, рослинного і тваринного світів, суспільних структурах, різнорідних властивостях особи як суб’єкта життєдіяльності. Для того щоб з’ясувати зміст, принципи, способи, причини існуючого рівня задоволення людської нужденності в сучасному суспільстві потрібно спочатку дізнатися про роль природи Всесвіту у здоланні цієї проблеми та про те, які питання з цього приводу і яким чином вирішувались людьми первісного суспільства. У пропонованому дослідженні якраз і йдеться про те, що первісне суспільство накопичило величезний, плідний, багатогранний досвід щодо значимості, способів, умов розв’язання проблем задоволення нужд людини. Археологічні розкопки, інші артефакти інформують, що первісна людина, щоб задовольняти нужди, прийшла до потреби фізичні і духовні задатки трансформувати у здібності до праці, взаємодіяти з природою не поодинці, віч-на-віч, а в групі, в колективі, “виправити помилки” природи в розміщенні їстівних рослин по континентах і територіях Землі, окультурити їстівні рослини та одомашнити тварин, створити такі галузі господарювання, як землеробство, тваринництво, ремісництво, нарешті організувати доступні форми суспільного життя. Все це стало дорогоцінним внеском у формування діяльності із задоволення нужд у сучасному суспільстві. Problems of biological, spiritual and social needs of human, factors and conditions of their satisfaction “are” in the systems of inorganic nature, plant and animal world, public structures, diverse properties of person as the subject of life activity. For finding out the content, principles, methods, causes of current level of satisfaction the human need in modern society you must first figure out about the role of nature of Universe in overcoming this problem and about that which questions concerning this case and which way solved by people of primitive society. In proposed research is stating that primitive society has accumulated vast, prolific, multifaceted experience concerning significance, methods, conditions of solving problems of satisfaction human needs. Archaeological excavations, other artifacts inform that prehistoric man to meet the need, come to need all physical and spiritual inclinations transform into the ability to work, interact with nature not alone but faceto-face, in a group, a team, “correct the mistakes” of nature in placing edible plants by continent and territories of Earth, cultivate edible plants and domesticate animals, create such branches of management as agriculture, livestock, handicrafts finally organize available forms of public life. All these become a precious contribution in the formation of activity from satisfaction the needs in modern society.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4331
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2015. - № 4 (62)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Буян І..pdf580.03 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.