Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/4411
Назва: Творчість В. А. Роменця в еволюції психологічних знань
Інші назви: Creativity of V.A. Romenets in the evolution of psychological knowledge
Автори: Гусельцева, Марина
Guseltseva, Marina
Ключові слова: психологічне знання
В. А. Роменець
теорія вчинку
історія всесвітньої психології
культурно-аналітичний підхід
інтелектуальні традиції
гуманізм
канонічна психологія
psychological knowledge
V. A. Romenets
theory of the deed
history of world psychology
cultural analytical approach
intellectual traditions
humanism
canonical psychology
Дата публікації: 2016
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Гусельцева, М. Творчість В. А. Роменця в еволюції психологічних знань [Текст] / Марина Гусельцева // Психологія і суспільство. - 2016. - № 2. - С. 25-47.
Короткий огляд (реферат): Творчий спадок В. А. Роменця продовжує сучасний розвиток в нових інтерпретаціях, розширюючи межі його фізичного життя. У рамках цієї статті розкриття масштабу особистості вченого здійснюється з позицій культурно-аналітичного підходу, котрий фіксує увагу на питаннях інтелектуальної історії, на виявленні неочевидних чинників і латентних дослідницьких традицій. Наукова біографія В. А. Роменця розглядається у розмаїтті і поєднанні контекстів української, російської і світової культури. Гуманізм - також значима тенденція в українській інтелектуальній традиції. В статті показано, що становлення психологічної науки в Києві і Москві відбувалося різним чином, в обрамленні різних інтелектуальних традицій, у першому випадку - античних і західноєвропейських, у другому з опорою на болгарські і візантійські джерела. Важливу роль у становленні загальної методології пізнання в епоху Просвітництва відігравали братські школи, Києво-Могилянська академія, у наступному - університет імені св. Володимира. Творчий спадок В. А. Роменця, котрий живиться розмаїттям інтелектуальних традицій, синтезував низку ліній психологічних досліджень - психологію обдарованості і творчості, історію і методологію психології, ідеї антропології і психології культури. Стержнем його творчості стала не стільки психологія вчинку, скільки психологія людини, яка слугувала основою інтеграції різних тематичних полів. У цьому ракурсі розвинута вченим канонічна психологія постає як аксіологічно насичена психологія і, як це чітко видно сьогодні, вона латентно поєднує гуманітарні і гуманістичні течії у розвитку національної і світової психологічної думки. The creative legacy of V. A. Romenets continues modem development in the new interpretations, continuing limits of his physical life. In the frames of this article disclosing the scale of the personality of scientist implementing from the position of cultural-analytical approach which captures the attention on questions of intellectual history on detection non-obvious indicators and latent research traditions. Scientific biography of V. A. Romenets considering a variety and combination of contexts of Ukrainian, Russian and world culture. Humanism - as significant trend in Ukrainian intellectual tradition. In the article it is shown that the formation of psychological science in Kyiv and Moscow was held by a different way, in the frame of various intellectual traditions, in the first case - antique and Western European and in the second - based on Bulgarian and Byzantine sources. An important role in establishing general methodology of cognition in epoch Enlightenment played a fraternal school, Kyiv-Mohyla Academy, in the next - University of St. Volodymyr. The creative legacy of V. A. Romenets who powered a variety of intellectual traditions and synthesized a number of lines of psychological research - psychology of endowments and creativity, history and methodology of psychology, ideas of anthropology and psychology of culture. Core of his creativity become not so much psychology of the deed but human psychology which served as a basis of integrating different thematic fields. In this foreshortening, developed by scientist canonical psychology appears as axiologicaly rich psychology and how it can be clearly seen today, it latently combines humanitarian and humanistic trend in the development of national and world psychological thought.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4411
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2016. - № 2 (64)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Гусельцева М..pdf561.5 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.