Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/4436
Назва: Психіка, вивірена вчинком
Інші назви: Psyche, verified by the deed
Автори: Болтівець, Сергій
Boltivets, Serhiy
Ключові слова: людина
психіка
осереддя вчинку
теорія вчинку
вчинковий канон психології
самовияв індивідуальності
психологія вчинкової післядії
спонука морального вчинку
В. А. Роменець
human
psyche
core of the deed
theory of the deed
committing canon of psychology
self-expression of individuality
psychology of committing after action
motivation of moral deed
V. A. Romenets
Дата публікації: 2016
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Болтівець, С. Психіка, вивірена вчинком [Текст] / Сергій Болтівець // Психологія і суспільство. - 2016. - № 2. - С. 98-104.
Короткий огляд (реферат): Висвітлено основні методологічні засади теорії вчинку В.А. Роменця, у лоні якої розкрита всезагальність учинку в історії розвитку психологічного знання протягом міфологічного, Стародавнього періодів, Середньовіччя,епохи Відродження, Бароко і Просвітництва та періоду XIX-XX ст. Наведено семантичні зразки давньої української лексики, зафіксованої у писемних пам’ятках, що відображають історичну генезу категорії вчинку у свідомому вживанні її семантики попередніми поколіннями українського народу, а також окреслене поле застосування зазначеної лексики у “Словнику української мови” Б.Д. Грінченка і сучасному виданні М. Онуфріїв. Розкрито психологічні напрями розвитку світоглядних уявлень народів на основі вдосконалення мови, роль учинку як способу існування людини у світі і самовияву її індивідуальності. Визначено перспективи розвитку психологічного знання на засадах розробленої В.А. Роменцем теоретичної моделі вчинкової спіралі. Highlighted the main methodological principles of the theory of the deed of V.A. Romenets in the bosom of which disclosed all-generality of the deed in the history of development of psychological knowledge during mythological, ancient periods, Medieval, Renaissance, Baroque and Enlightenment and the period of XIX-XX century. Showed semantic samples of ancient Ukrainian lexicon, recorded in written sights, reflecting the historical genesis of the category of the deed in the conscious use by previous generations of Ukrainian people and also delineated a field of application of the indicated lexicon in the “Dictionary of Ukrainian language” B.D. Hrinchenko and modern edition M. Onufriyiv. Disclosed psychological directions of the development of worldview ideas of nations on the basis of improved language, role of the deed as the method of human existence in the world and the self-expression of individuality. Determined prospects of development psychological knowledge on the principles of developed by V.A. Romenets theoretical model of committing spiral.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4436
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2016. - № 2 (64)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Болтівець С..pdf255.39 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.