Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/45901
Назва: Діяльність Гарвардського інституту українських студій після 1991 року в напрямі збереження національної ідентичності (в оцінці українськомовної періодики США)
Інші назви: Activities of Harward Ukrainian Research Institute after 1991 aimed at national identity preservation (based on the assessment of Ukrainian periodicals of the USA)
Автори: Біловус, Леся
Гомотюк, Оксана
Bilovus, Lesia
Homotiyk, Oksana
Ключові слова: Гарвардський університет
Український науковий інститут
українські студії
США
українська діаспора
українськомовна періодика
Harvard University
Ukrainian Research Institute
Ukrainian Studies
USA
Ukrainian Diaspora
Ukrainian-language periodicals
Дата публікації: 2021
Видавництво: ЗУНУ
Бібліографічний опис: Біловус, Л. Діяльність Гарвардського інституту українських студій після 1991 року в напрямі збереження національної ідентичності (в оцінці українськомовної періодики США) [Текст] / Леся Біловус, Оксана Гомотюк // Гуманітарні студії : історія та педагогіка. – 2021. – № 1. – С. 8-25.
Короткий огляд (реферат): У статті висвітлено напрями роботи Гарвардського інституту українських студій після 1991року – відомого українського осередку в Америці, який постійно здійснює різновекторну науково-дослідну, педагогічну і видавничу діяльність. Громада наших співвітчизників завдячує «українському Гарвардові» доступом до всіх бібліотек світу, правом голосу в науці, легалізацією свого становища (як самостійної сторони) у дискусійних наукових питаннях, культурним визнанням. Це авторитетна академічна платформа для подальшого поширення українських студій у Північній Америці, з якої українці за океаном звертаються до інтелектуального світу, зокрема США, – світу, який формує політичний світогляд і впливає на реальну політику будь-якої держави. Таким чином, Український науковий інститут Гарвардського університету (УНІГУ) покликаний стати науковим освітянським центром для українства з метою збереження його національної ідентичності. Однак досліджень діяльності УНІГУ через призму українськомовної періодики немає, що, поряд із потребою вивчення цієї наукової проблеми як одного із важливих аспектів збереження національної ідентичності в діаспорі, визначає актуальність нашого дослідження. Його основу складає аналіз матеріалів, опублікованих в українськомовній пресі США: газетах «Свобода» та «Міст». Ці публікації є першоджерелами для досліджуваного питання. Напередодні відновлення Україною незалежності зусилля УНІГУ зосереджувалися на підтримці державотворчих процесів у нашій державі. На основі аналізу змісту матеріалів української преси, що виходить у США, робимо висновок про те, що сьогодні робота закладу зі збереження національної ідентичності спрямована на розширення й удосконалення розпочатих раніше проєктів: збільшення фінансування для популярної серед студентів Літньої школи українознавства, поповнення фонду бібліотеки українськими книгами, постійна фінансова підтримка важливих дослідних проєктів, як, наприклад, про Голодомор 1932-33 років, про Україну XX століття, про тисячолітню християнську спадщину України й інших. Інститут намагається відповідати сучасним потребам: відстежує та аналізує актуальну інформацію про Україну, шукає нових партнерів для співпраці, організовує конференції, працює з іншими науковими осередками над спільними видавничими проєктами, готує нові кадри, які поступово перейматимуть від старшого покоління естафету розвитку української науки. The article is devoted to the issue of «Ukrainian Harvard» functioning after 1991 as the integrated center of Ukrainian studies with a broad, permanent, research, pedagogical and publishing activities. Due to this, Ukrainian community gained the opportunity to access all world libraries, the right to vote in science, the legalization of our position (as an independent party) in controversial issues of a scientific nature, important cultural legitimacy. It also gained the authoritative basis for the further expansion of Ukrainian studies in North America, and thus, createdthe academic platform from which we are able to speak to the intellectual world, including the United States – the world that develops the political outlook and influences the real political activity of any state. Thus, the Ukrainian Research Institute of Harvard University (UNIGU) was meant to become the scientific educational center for Ukrainians aimed at preservingtheir national identity. However, there is no research of UNIGU’s activities through the prism of Ukrainian-language periodicals, which determines the need to study this scientific problem as one of the important aspects of the national identity preservationin the diaspora and defines the relevance of our study. The article is based on the publications of the following newspapers «Svoboda», «Mist» and «Chas i Podii» that were used as a primary source for our research. Before the Ukraine's restoration of independence, UNIGU's efforts were focused on supporting of state-building processes in Ukraine. Today, based on the materials from Ukrainian-language periodicals of the US diaspora, the institution's work, aimed at the national identity preservation, constitutes in spreading previously started programs: increasing of the financial base for the popular Summer School of Ukrainian Studies, replenishment of the library collection of Ukrainian books, funds assignment for important research projects, such as, for example, as the Holodomor of 1932-33, the Ukraine of the 20th century, the millennial Christian heritage of Ukraine, and others. In recent years, the Institute has been trying to respond to modern needs: to collect and analyse the new information about Ukraine, establish contacts, organize conferences, carry out joint publishing projects with other research centers, train new staff, who are gradually taking up the baton of Ukrainian science from the older generation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/45901
Розташовується у зібраннях:Гуманітарні студії: історія та педагогіка

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Біловус.PDF579.66 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.