Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/6499
Назва: Philosophical approaches to the study of the spiritual human being: naturalistic interpretation of spirituality
Інші назви: Філософські підходи до духовного буття людини: натуралістичне трактування духовності
Автори: Buherko, Jaroslava
Бугерко, Ярослава
Ключові слова: генезис наукових знань
методологічні підходи
тип наукової раціональності
натуралізм
метафізика
соціальна філософія
духовна антропологія
ноологія
наукова революція
душа
дух
духовна реальність
духовність
духовне буття
scientific knowledge genesis
methodological approaches
scientific rationality type
naturalism
metaphysics
social philosophy
spiritual anthropology
noology
scientific revolution
soul
spirit
spiritual reality
spirituality
spiritual being
Дата публікації: 2016
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Buherko, J. Philosophical approaches to the study of the spiritual human being: naturalistic interpretation of spirituality [Текст] / Jaroslava Buherko // Психологія і суспільство. - 2016. - № 3. – С. 46-52.
Короткий огляд (реферат): У статті проаналізовано особливості розвитку знань про духовність у співвіднесенні з логікою розгортання наукової думки. Здійснено ретроспективний аналіз осмислення даного феномену залежно від типу наукової раціональності (класична, некласична, посткласична, постнекласична) та виділено відповідні методологічні підходи вивчення духовності: натуралістичний, метафізичний, соціально-філософський, духовно- антропологічний та ноологічний. Показано, що ідея духовності появилась у зв’язку зі спробами усвідомити сутність людини, смисл її життя, способи організації буття, осмислити і здолати проблеми самопізнання і самосвідомості. Розкрито витоки, закономірності формування, розуміння і трактування сутнісного змісту духовності у виділених підходах. Показано, що натуралізму характерна відсутність розриву між природним і духовним, має місце розгляд природи як єдиного універсального принципу пояснення всього сущого, і що духовне життя якісно ідентифікувалося з природними явищами та розглядалося у суголоссі з антропологічною природою людини. In the article are analysed pecularities of development of knowledge about spirituality in correlation with the logic of the scientific thinking progress. It is implemented retrospective analysis of comprehension of given phenomenon due to the type of scientific reality (classical, nonclassical, post-classical, post-nonclassical) and singled out appropriate methodological approaches of studying the spirituality: naturalistic, metaphysic, socio-philosophical, spiritually-anthropological and noological. It is shown that the idea of the spirituality had appeared in connection with attempts to realize a human essence, her life sense ways of organization to comprehend and to solve self-cognition and self-realization problems. It is disclosed origins, regularities of formation, understanding and interpretation of essential content of spirituality in outlined approaches. It is shown that it’s typical for naturalism the absence of the break between natural and spiritual, there is a place for consideration of the nature as unique universal principle to explain all existing, moreover, the spiritual life is highquality identified with the natural phenomena and was considered with anthropological human nature.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/6499
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2016. - № 3 (65)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Бугерко Я..pdf446.81 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.