Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/12269
Назва: Засадничі умови виникнення наукових шкіл
Інші назви: Fundamental Conditions of Scientific Schools Forming
Автори: Фурман, Анатолій В.
Furman, Anatoliy V.
Ключові слова: система суспільного виробництва
наука
дослідницька діяльність
наукова школа
парадигма
науково-дослідна програма
школа філософування
кафедра
лабораторія як центр дослідницької роботи
НДІ та НДЦ
лідер (фундатор) наукової школи
теоретичне мислення
соціально-психологічний клімат
категорійне ядро
логічна структура дослідницької програми
методологема
І. Лакатош
М. Г. Ярошевський.
system of social production
science
research activity
scientific school
paradigm
scientific-action program
school of theorization
chair
laboratory as a centre of research work
scientific research institute
scientific research centre
leader (founder) of scientific school
theoretical thinking
social-psychological climate
categorial core
logical structure of research program
methodologime
I. Lakatos
M. H. Yaroshevsky
Дата публікації: 2014
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Фурман, А. В. Засадничі умови виникнення наукових шкіл [Текст] / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2014. - № 1. - С. 49--58.
Короткий огляд (реферат): Наукова школа розглядається як обов’язковий, постійно діючий чинник прогресу науки в багатосегментній сфері суспільного виробництва і водночас як усталена форма високопродуктивної організації групової дослідницької діяльності. Подаються різні визначення наукової школи, висвітлюються основні онтологічні виміри її повсякденного існування (неформальна творча група науковців, вища форма об’єднання інтелектуалів, структурний осередок сучасної науки, згуртований науковий колектив), обґрунтовуються найтиповіші феноменологічні прояви (оргдіяльнісна єдність творчості, навчання, дослідження і співжиття, загальноприйнята теоретико-методологічна позиція, наукові виступи і публікації, наявність визнаного лідера), а також характеризуються засадничі умови її виникнення (неформальний лідер-фундатор, колектив дослідників-однодумців, благодатний для творчості соціально-психологічний клімат, самобутня оригінальна дослідницька програма). Крім того, порівняльному аналізу піддані логічні структури дослідницьких програм, що обґрунтовані в методологічних концепціях Імре Лакатоша і Михайла Ярошевського, визначені їх відмінності та особливості. Scientific school is considered as an obligatory, con-stantly acting factor of scientific progress in poly-segmental sphere of social production and at the same time as a settled form of highly-productive organization of group research activity. The different definitions of scientific school are offered, the main ontological dimensions of its everyday existence (informal creative group of scientists, higher form of association of intellectuals, structural centre of modern science, united scientific collective) are enlightened, the most typical phenomenological manifestations (orgaction integrity of creative work, training, research and co-living, generally-accepted theoretical-methodological; position, scientific speeches and publications, availability of a leader) are substantiated, and the fundamental conditions of its coming out (informal leader-founder, collective of resear- ches-associates, favorable climate for creativity, original research program) are characterized. Moreover, the logical structures of research programs, substantiated in the methodological concepts of Imre Lakatos and Mikhail Yaroshevsky, have been analyzed; their differences and peculiarities have been distinguished.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/12269
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2014. - № 1 (55)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Фурман А..pdf579.7 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.