Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/28452
Назва: Психологія творчості В. А. Роменця в постнекласичному художньо-філософському дискурсі
Інші назви: Psychology of V. Romenets’s Creative Work in Post-Non- Classical Artistic-Philosophical Discourse
Автори: Карпенко, Зіновія
Karpenko, Zinoviya
Ключові слова: особистість
В. А. Роменець
творчість
адаптація
самоактуалізація
сомоорганізація
уява
цінність
культура
поезія
постнекласика
personality
V. Romenets’
creativity
adaptation
self-actualization
self-organization
imagination
value
culture
poetry
post-neo-classics
Дата публікації: 2012
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Карпенко, З. Психологія творчості В. А. Роменця в постнекласичному художньо-філософському дискурсі [Текст] / Зіновія Карпенко // Психологія і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 57-62.
Короткий огляд (реферат): У статті розкрито трактування В.А. Роменцем природи і механізмів психології творчості. Показано, що творчість являє собою якісно інший - трансценду-вально-гетеростатичний - режим функціонування особи на відміну від адаптації з притаманним їй гомеостазом. 3азначено, що надмір самоорганізації системи веде до порушення її рівноваги і до появи нових системних якостей - оригінальності й комуні-кативності, які зумовлюють соціокультурну об’єктивацію продуктів творчості та самоактуалізацію її автора. Психологічними механізмами творчості є інтуїтивно-емоційне вчування та дискурсивно-логічне мислення-впорядкування, опосередковані антици-пувальною здатністю уяви. Обстоюється думка, що поданий у науковому світогляді В.А. Роменця канон психології творчості аксіологічно обґрунтований, оскільки втілює у собі ідеальні налаштування особистості на загальнолюдські цінності та прагнення з метою максимально повного її самоздійснення в обширі доступних можливостей. The article reveals the explanation by V. Romenets’ the nature and mechanisms of psychology of creativity. It has been shown that creativity is qualitatively different – transcenduval-geterostatical – regime of functioning of a person in contrast to adaptation with characteristic to it homeostasis. It has been noted that excess self-organization of system leads to breaches of its balance and to the emer- sion of new system qualities – originality and communi- cativeness, which cause socio-cultural objectivation of the products of creativity and self-actualization of its creator. It has been approved that the canon of psychology of creativity offered by V. Romenets’, is axiologically sub- stantiated, as it embodies ideal settings of a personality on the general-human values and objectives with the aim of its complete self-realization within available opportunities.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/28452
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2012, № 3 (49)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Карпенко.pdf344.34 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.