Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/3049
Назва: Самосвідомість особистості Мирослава Боришевського у самопоступі людства
Інші назви: Consciousness of the identity of Myroslav Boryshevskyi in the self-movement of mankind
Автори: Болтівець, Сергій
Boltivets, Serhiy
Ключові слова: особистість
життєвий шлях
душа
свідомість і самосвідомість
психопатизаця
духовність як підсвідомий феномен
гармонія новоутворень
саморегуляція
самоідентифікація
орудник власної самосвідомості
психічні переживання
добро і зло
психологічний механізм сили творчого розвою
самопоступ
consciousness and consciousness of the personality
subconscious phenomenon of spirituality
harmony of new growths
self-control
self-identification
mental experiences
good and evil
orces of creative development
self-movement.
Дата публікації: 2015
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Болтівець, С. Самосвідомість особистості Мирослава Боришевського у самопоступі людства [Текст] / Сергій Болтівець // Психологія і суспільство. - 2015. - № 2. - С. 13-27.
Короткий огляд (реферат): У феноменологічній розвідці, присвяченій цілісному висвітленню єдності самоусвідомлення і наукової творчості, розкрито основні життєві віхи становлення самосвідомості особистості відомого українського психолога Мирослава Боришевського (1934-2014), методологічне і теоретичне обґрунтування ним психологічних механізмів становлення і розвитку свідомості та самосвідомості людини. Життєвий шлях ученого охоплює основні періоди ціннісного становлення його особистості у дитинстві, юності, зрілому і літньому віці; діаду “матері і сина”, яка пізніше зумовила особистіcну самокомпенсацію продовження себе в діаді “батька і названого сина”. Вперше особистість ученого співмірно розкривається у його вчинках - як наяву, так і у снах, - які дозволяють виокремити сутнісні властивості самоусвідомлення людини-патріота українства, її психологічну позицію у системі мікросоціальних ставлень і суспільних взаємозв’язків, добра і зла, вивищення цінності самосвідомості власного неповторного життєвого призначення. Розкрито основні положення психологічної теорії духовності особистості, згідно з якою духовність є спрямованістю у майбутнє, подоланням буденності та нікчемності у своїх власних думках, почуттях, намірах, реальних учинках. В контексті парадигматики української психологічної традиції ХVІІ-ХVІІІ століть аргументовано розуміння М. Боришевським емоційної сфери людини, утвореної двома діаметрально протилежними за змістом і наслідками психічними переживаннями - любов’ю і ненавистю, у яких виявляються її дійсне ставлення до людей і світу в цілому. Наведено фундаментальну гіпотезу стосовно сутності феномену духовності, який учений-психолог пов’язує із сферою підсвідомості, що акумулює нездоланну енергетично, морально релевантну потугу, котра детермінує життєдіяльність людини і завдяки якій добро перемагає зло. Доведено, що пропонована українським самородком психологічна теорія самосвідомості особистості визнає унікальний світ самосвідомості кожної людини найвищою цінністю, який у громадянському вимірі визначає самоусвідомлення усієї української нації, її неповторну духовну місію у глобалізаційному самопоступі людства. In the first phenomenological investigation devoted to complète representation of unity of consciousness and scientific creativity the main vital milestones of formation of consciousness of the identity of the famous Ukrainian psychologist Myroslav Boryshevskyi (1934-2014), methodological and theoretical justification of psychological mechanisms of formation and development of consciousness and consciousness of the person are opened. Investigation completely represents vital ontogenesis of the scientist, covering the main milestones of valuable formation of the personality in the childhood, youth, mature and advanced age; a dyad of “mother and the son “ which at advanced age caused personal self-compensations continuation of in a dyad “the father and the adopted son”. For the first time the identity of the scientist comparably reveals in acts as in reality, and in a dream which allow to mark out intrinsic properties of consciousness of the person, his psychological position in system of the microsocial relations and public interrelations, the good and evil, eminence of value of consciousness of own unique vital mission. Basic provisions of the psychological theory of spirituality of the personality, according to which the spirituality sent to the future, overcoming of the ordinary in own thoughts, feelings, intentions, real acts are opened. In a paradigm of the Ukrainian psychological tradition of the XVII-XVIII centuries the understanding by Myroslav Borishevskyi of the emotional sphere of the person formed by two mental experiences of the person, opposite on the contents and consequences, - love and hatred in which are shown his relation is presented. The fundamental hypothesis of true essence of a phenomenon of spirituality which M. Borishevskyi connects with the sphere of the subconsciousness accumulating insuperable power moral and relevant power which determines activity of the person and thanks to which the good overcomes the evil is given.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3049
ISSN: 1810-2131
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2015. - № 2 (60)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Болтівець С..pdf528.9 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.