Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42096
Назва: Оцінка ефективності управління грошовими потоками підприємства
Інші назви: Efficiency essessment of enterprise cash flow management
Автори: Налукова, Наталія
Кулина, Галина
Nalukova, Nataliya
Kulyna, Halyna
Ключові слова: грошовий потік
грошові кошти
управління грошовими потоками підприємства
вхідний грошовий потік
вихідний грошовий потік
оптимізація структури грошового потоку
cash flow
money
cash flows management of the enterprise
cash flow incoming
outgoing cash flow
optimize the structure of cash flow
Дата публікації: 2020
Видавництво: Тернопіль
Бібліографічний опис: Налукова, Н. Оцінка ефективності управління грошовими потоками підприємства [Текст] / Наталія Налукова, Галина Кулина // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. наук. журн. - 2020. - Вип. 1. - С. 49-58.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Важливою компонентою економічного розвитку вітчизняних підприємств є підвищення ефективності прийнятих управлінських рішень, особливо тих, що стосуються покращення платоспроможності й ліквідності суб’єктів господарювання, забезпечення їх фінансової стійкості та конкурентоспроможності в умовах мінливості економічного середовища. У цьому контексті актуалізується питання дослідження управління грошовими потоками підприємства, яке власне і спрямоване на забезпечення його сталого зростання та постійної фінансової рівноваги, та оцінювання його ефективності задля оптимізації руху грошових коштів на ньому. Методи. У роботі використано загальнонаукові і специфічні методи, зокрема, при обґрунтуванні шляхів удосконалення процесу управління грошовими потоками на підприємстві – методи теоретичного узагальнення й абстрагування; у ході аналізу динаміки та структури грошових потоків підприємства – методи порівняння та вертикального і горизонтального аналізу; метод коефіцієнтів – для оцінки ліквідності грошових потоків; метод комплексного підходу – при оцінці ефективності управління грошовими потоками підприємства. Результати. Сформульовано авторське трактування поняття «грошовий потік» та визначено фактори впливу на формування грошових потоків підприємства та охарактеризовано принципи управління ними. Оцінено ефективність управління грошовими потоками на прикладі ПАТ «Укртелеком» у розрізі горизонтального та вертикального аналізу. Це дозволило виявити проблемні аспекти у діяльності товариства, які стосуються несинхронності проведення платежів, їх незіставності, нерегулярності та непередбачуваності. Водночас встановлено високу «якість» грошових потоків підприємства в цілому. Перспективи. Обґрунтовано необхідність чітко визначати інструменти оперативного управління для досягнення позитивних результатів у майбутньому. Сформульовані рекомендації щодо оптимізації структури грошового потоку та удосконалення процесу оперативного управління ним дозволить товариству покращити свою фінансову дисципліну і відновити фінансову рівновагу. Introduction. An important component of Ukrainian enterprises economic development is to increase the efficiency of management decisions, especially those related to improving the solvency and liquidity of economic entities, ensuring their financial stability and competitiveness. That is why it is necessary to solve problems related to enterprise cash flow management in order to ensure its growth and financial stability, efficiency assessment and cash flow optimization. Methods. The paper uses general scientific and specific methods, in particular, the methods of theoretical generalization and abstraction were used to substantiate ways of improving the cash flow management process at the enterprise; the methods of comparison and vertical and horizontal analysis were used in the analysis of dynamics and structure of cash flows; coefficients method – to estimate liquidity of cash flows; the method of a comprehensive approach – to assess the efficiency of cash flow management at the enterprise. Results. The author's interpretation of the "cash flow" is formulated on the basis of analysis of literary sources and the basic provisions of the outlined issues are systematized. The factors influencing the formation of enterprise cash flows are defined and management principles are described. The efficiency of cash flow management is evaluated on the example of Ukrtelecom JSC in the context of horizontal and vertical analysis. Identified problems in the company’s business, related to the non-synchronous payments and their incomparability, irregularity and unpredictability. High quality of enterprise cash flows is defined. Discussion. The arguments for the necessity to define the tools of operational management are given. Practical recommendations on optimization of the cash flow structure and improvement of the process of its operational management are formulated. The application of the recommendations developed by the authors will allow the company to improve its financial discipline and restore financial balance.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42096
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2020 рік Випуск 1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Налукова.pdf261.33 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.