Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/43459
Назва: Функції видатків бюджету в публічному управлінні, економічній і соціальній системах країни
Інші назви: The functions of public expenditures in public management, economic and social systems of a country
Автори: Малиняк, Богдан
Malyniak, Bohdan
Ключові слова: бюджет
видатки бюджету
функції бюджету
функції видатків бюджету
budget
public expenditures
budget functions
public expenditure functions
Дата публікації: 2021
Видавництво: ЗУНУ
Бібліографічний опис: Малиняк, Б. Функції видатків бюджету в публічному управлінні, економічній і соціальній системах країни [Текст] / Богдан Малиняк // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 2. – С. 35-50.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Функції видатків бюджету розкривають їхнє призначення в регулюванні різноманітних процесів та пояснюють роль у досягненні визначених цілей. У наукових дослідженнях доволі розгорнуто представлено визначення функцій бюджету в країнах з ринковою економікою та демократичними відносинами в суспільстві, функціональне ж призначення видатків бюджету розкрито доволі фрагментарно. Мета – науково обґрунтувати систему функцій видатків бюджету в країні з ринковою економікою та демократичними відносинами. Результати. За результатами аналізу функцій видатків бюджету доцільно обґрунтовувати функції окремо для двох основних сфер, на які бюджетні видатки справляють безпосередній вплив: публічне управління, а також економічну та соціальну системи країни. В публічному управлінні видатки бюджету реалізують функції планування (програмування) та контролю. Зміст функції планування (програмування) полягає в тому, що за допомогою видатків бюджету формують умови для раціонального планування діяльності органів публічного управління на основі результативних показників та їх досягнення в умовах застосування програмно-цільового методу бюджетування. Функція контролю полягає у забезпеченні контролю з боку громадськості за функціонуванням органів влади. Вплив видатків бюджету на національну економіку та соціальну системи відбувається через функції розміщення, перерозподілу та стимулювання. Реалізація функції розміщення полягає в забезпеченні населення товарами та послугами, які не можуть бути надані ринковою економікою в необхідному обсязі. Сутність функції перерозподілу полягає в тому, щоб за допомогою видатків бюджету зменшувати нерівність у суспільстві. Функція видатків бюджету стимулювання полягає в тому, щоб, змінюючи обсяг, склад, структуру видатків бюджету, застосовуючи різні механізми їх здійснення, стимулювати певні напрямки економічної діяльності. Висновки. За результатами дослідження теоретичних положень щодо функціонального призначення бюджету в країні з ринковою економікою та критичного аналізу наукових постулатів обґрунтовано доцільність виокремлення таких функцій видатків бюджету: планування (програмування), контролю, розміщення, перерозподілу та стимулювання. Враховуючи їх відмінні властивості, доведено доцільність їх групування у дві групи: функції видатків бюджету в публічному управлінні та функції видатків бюджету в економічній і соціальній системах країни. Introduction. The functions of public expenditures reveal their intended purpose in the regulation of various processes and explain their role in the attainment of specific goals. Scientific literature provides extensive insights into definitions of budget functions in market democracies, but the functional purpose of public expenditures is covered only fragmentarily. The purpose of the article is to present a scientific substantiation for the system of public expenditure functions in the market democracies. Results. Based on the analysis of public expenditure functions, we believe that it would be feasible to substantiate the functions separately for each of the two main spheres directly affected by public expenditures, namely public management and the economic and social system of the country. In the public management sphere, public expenditures perform the functions of control and planning (programming). The essence of the planning function consists in using public expenditures to create conditions and provide necessary incentives for rational performance-based planning of the activities carried out by public authorities, as well as for attainment of target performance indicators by applying the results-oriented budgeting method. The function of control is preconditioned by the specifics of public management system functioning in a democratic society, which consists in assuring that the society has control over activities of public authorities. The influence of public expenditures on the national economy and its social system occurs through functions of allocation, redistribution and stimulation. The function of allocation consists in providing the population with goods and services that cannot be supplied by the market economy in sufficient volumes. The essence of the redistribution function consists in using public expenditures with the aim of decreasing income inequality among members of the society, regional development of territories or solving other tasks. The public expenditure function of stimulation aims to stimulate certain directions of economic activity by means of changing the volumes, components or structure of public expenditures through different mechanisms of their realization. Conclusions. In result of performing a theoretical study of the functional purpose of the budget in a market economy and a critical analysis of scientific postulates allow us to substantiate the feasibility of identifying the following functions of public expenditures: planning (programming), control, allocation, redistribution, and stimula tion.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/43459
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів Випуск 2 2021 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
МАЛИНЯК.PDF537.79 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.