Журнал європейської економіки Том 19 (№1) Березень 2020 Головна сторінка зібрання Перегляд статистики

Перегляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 20
Дата випускуНазваАвтор(и)
2020Витрати на людський капітал та розвиток соціального потенціалу в облікових системах країн Центральної й Східної ЄвропиПшінько, Олександр; Головкова, Людмила; Коломієць, Вікторія; Добрик, Лілія
2020Детермінанти ПІІ у шести країнах-республіках колишнього СРСР: дослідження даних 1995–2017 рр.Шенай, Віджай; Щербина, Артем; Воронін, Сергій; Ольховський, Дмитро
2020Боргові потоки капіталу та поширення шоків в економіці з ринком, що формується (приклад України)Богдан, Тетяна
2020Визначальні фактори розвитку бізнес-кластерівДмуховські, Роберт
2020Тенденції розвитку регіональної економічної інтеграції: методологічний аспектЛизун, Марія
2020Оцінка перспектив Великобританії після BrexitМедвєдкова, Наталія; Ус, Іван
2020Двостороння торгівля та енергетичні відносини ЄС з країнами регіону Каспійського моряСискос, Евангелос; Дарвіду, Константія
2020Вплив системи освіти та охорони здоров’я на рівень соціальної безпеки країн у контексті глобальних цілей сталого розвиткуБулатова, Олена; Грибіненко, Ольга
2020Використання Україною світового досвіду стимулювання експорту високотехнологічної продукціїРибчук, Анатолій; Бачинський, Тарас
2020Глобалізація: новітні тренди чи перманентний напрямок розвитку?Шаров, Олександр
2020Costs of the human capital and development of the social potential in accounting system for Central and Eastern EuropePshinko, Alexander; Golovkova, Liudmila; Kolomiiets, Viktoriia; Dobryk, Liliia
2020The Determinants of FDI in six former FSU countries: a study of data 1995–2017Shenai, Vijay; Shcherbyna, Artem; Voronin, Sergei; Olkhovskyy, Dmitriy
2020Debt-creating capital flows and shock spillovers in an emerging economy (Ukraine’s example)Bogdan, Tetiana
2020Determinants of business cluster developmentDmuchowski, Robert
2020Development trends of regional economic integration: methodological aspectLyzun, Mariia
2020UK prospects evaluation after BrexitMiedviedkova, Nataliia; Us, Ivan
2020Bilateral trade and energy relations between the EU and the countries of the Caspian Sea regionSiskos, Evangelos; Darvidou, Konstantia
2020Effect of the education and healthcare systems on the social security level in the context of global goals of sustainable developmentBulatova, Olena; Hrybinenko, Olga
2020Ukraine in the promotion system for exports of high-tech productsRybchuk, Anatoliy; Bachynsky, Taras
2020Globalization: latest trends or permanent development direction?Sharov, Oleksandr
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 20