Журнал європейської економіки Том 20 (№3) Вересень 2021 Головна сторінка зібрання Перегляд статистики

Перегляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 15 з 15
Дата випускуНазваАвтор(и)
2021Інтеграція вищої освіти України в європейський освітній простір для розвитку людського капіталуАнтонюк, Валентина
2021Досягнення та виклики європейської інтеграції УкраїниГриценко, Андрій; Борзенко, Олена; Бурлай, Тетяна
2021Залучення ресурсів громадянського суспільства до подолання загроз коронакризи в умовах цифрових трансформаційПанькова, Оксана; Касперович, Олександр
2021Функціонування транспортно-логістичної системи економіко-географічного регіону "Поділля" в контексті зеленої економікиЛяшенко, Вячеслав; Трушкіна, Наталія; Джвігол, Хенрик; Квілінський, Олексій
2021Розвиток відновлювальної енергетики: досвід Східної Німеччини для УкраїниФрайєр, Екхард; Ліщинський, Ігор; Лизун, Марія
2021Вплив на ВВП країн ЄС видатків на освіту й охорону здоров'яГордієнко, Людмила; Пасічник, Юрій; Смаковська, Юлія
2021Спалах Covid-19 в Європі та його вплив на чотири вибрані сектори: аналітичне дослідженняДжіамманко, Марія Даніела; Джітто, Лара
2021Оцінка якості трудового життя за умов цифровізації економіки: стан та тенденції розвиткуНовікова, Ольга; Шамілева, Лариса; Хандій, Олена
2021Achievements and challenges of Ukraine’s European integrationGrytsenko, Andriy; Borzenko, Оlena; Burlay, Tetyana
2021Engaging civil society resources to combat the threats of the corona crisis in times of digital transformationsPankova, Oksana; Kasperovich, Oleksandr
2021Operation of the transport and logistics system of «Podillia» economic and geographical region in the context of green economicsLiashenko, Viacheslav; Trushkina, Nataliia; Dzwigol, Henryk; Kwilinski, Aleksy
2021Development of renewable energy: the experience of East Germany for UkraineFreyer, Eckhard; Lishchynkyy, Ihor; Lyzun, Mariia
2021The effect of education and health care expenditure on GDP in EU countriesGordienko, Ludmila; Pasichnyk, Yurii; Smakovskaya, Yuliya
2021Covid-19 outbreak in Europe and its impact across four different sectors: analytical researchGiammanco, Maria Daniela; Gitto, Lara
2021Quality of working life in view of digitalization of the economy: assessment and development trendsNovikova, Olga; Shamileva, Larysa; Khandii, Olena
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 15 з 15